Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Povinně zveřejňované informace

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

Obecně závazná vyhláška č.1/2012, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/2010 ze dne 14.12.2010, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj 01.02.2012
Obecně závazná vyhláška č.1/2011 - dodatek požární řád 14.09.2011

Obecně zavazná vyhláška o místních poplatcích č.1/2010

01.01.2011

Obecně závazná vyhlaška o provozování VHP č.2/2010

01.01.2011

Obecně závazná vyhláška  č.1/2009 - dvousložková cena vody 01.06.2009
Obecně závazná vyhláška  č.1/2015 - nakládání s odpadem

01.04.2015

Obecně závazná vyhláška obce č.2/2008 - veřejný pořádek 01.12.2008
Obecně závazná vyhláška obce č.2/2007 - požární řád 01.01.2002
Obecně závazná vyhláška obce 2/2015 - k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku

15.05.2015

Obecně závazná vyhláška obce 1/2016, o nočním klidu

12.11.2016

Obecně závazná vyhláška obce 2/2016, kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy

10.12.2016

Důležité zákony

Název normy

Účinnost

zák. č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím

1999

zák. č. 128/2000 Sb. o obcích

2000

zák. č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech

1998

zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů

1992

zák. č. 500/2004 Sb. o správním řízení

2004

zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

2012

zák. č. 90/2012 Sb. zákon o obchodních korporacích

2012

zák. č. 6/1993 Sb. O loteriích

1993

Usnesení zastupitelstva

 

Oznámení