Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Odpověď na dotaz ze dne 21.3.2017