Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Popis úřadu

Popis úřadu

Obecní úřad

Eva Kovářová starostka

602 617 445
starosta@dolnizdar.cz

Ing. Jozef Krahulík místostarosta

723 717 245
ou@dolnizdar.cz

Jana Adamová účetní

608100 542
oud.zdar@tiscali.cz

Daniela Poštová knihovnice knihovna@dolnizdar.cz

 

Úřední hodiny

úterý   lichý týden : 14:00 - 16:00 hod.

úterý  sudý týden : 16:00 - 18:00 hod.

Knihovna
úterý  16:00 - 18:00 hod. každý lichý týden

Zastupitelstvo obce

Eva Kovářová - starostka

602 617 445

Ing. Jozef Krahulík - místostarosta

723 717 245

Mgr. Blažková Jiřina

606 759 010

Vaněčková Irena

604 502 947
Petr Novák 724 065 554
Ing. Ladislav Hadrava 602 390 595

 

Finanční výbor

  • předseda: Ing. Hadrava Ladislav
  • členové: Vaněčková Irena, Novák Petr

Dle zákona o obcích provádí finanční výbor kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce a plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.

Finanční výbor bude pravidelně namátkově kontrolovat účetní doklady. Systematicky bude kontrolovat doklady od firem personálně či oborově spojených s vedením obecního úřadu. O každé kontrole pořídí zápis.

Kontrolní výbor

  • předseda: Mgr. Blažková Jiřina
  • členové: Novák Petr, Vaněčková Irena

Dle zákona o obcích kontrolní výbor kontroluje
a) plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce, je-li zřízena,
b) kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti,
c) plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.

O provedené kontrole výbor pořídí zápis, který obsahuje, co bylo kontrolováno, jaké nedostatky byly zjištěny a návrhy opatření směřující k odstranění nedostatků. Zápis podepisuje člen výboru, který provedl kontrolu, a zaměstnanec, jehož činnosti se kontrola týkala.

Výbor předloží zápis zastupitelstvu obce; k zápisu připojí vyjádření orgánu, popřípadě zaměstnanců, jejichž činnosti se kontrola týkala.

Plán práce kontrolního výboru obce:

Kontrolní výbor bude pravidelně kontrolovat plnění usnesení zastupitelstva a soulad práce Obecního úřadu s těmito usneseními. O každé kontrole pořídí zápis.