Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Popis úřadu

Popis úřadu

Obecní úřad

Bohuslav Bednář starosta

602 617 445
starosta@dolnizdar.cz

Petr Čermák místostarosta

604 282 501
ou@dolnizdar.cz

Jana Adamová účetní

608100 542
oud.zdar@tiscali.cz

Daniela Poštová knihovnice knihovna@dolnizdar.cz

 

Úřední hodiny

úterý : 15:00 - 17:00 hod.

Knihovna
úterý  16:00 - 18:00 hod. každý lichý týden

Zastupitelstvo obce

Bohuslav Bednář - starosta

602 617 445

Petr Čermák - místostarosta

604 282 501

Vrba Miroslav

725 079 159

Urban Petr

607 979 469
Picka Karel 723 286 071
Lukáš Hovorka 737 273 949

Lukáš Hadrava

724 117 247

 

Finanční výbor

  • předseda: Miroslav Vrba
  • členové: Ing. Veronika Rezková, Bc. Petr Urban

Dle zákona o obcích provádí finanční výbor kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce a plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.

Finanční výbor bude pravidelně namátkově kontrolovat účetní doklady. Systematicky bude kontrolovat doklady od firem personálně či oborově spojených s vedením obecního úřadu. O každé kontrole pořídí zápis.

Kontrolní výbor

  • předseda: Lukáš Hovorka
  • členové: Petra Drobilová, Dis., Mgr. Zuzana Vokáčová

Dle zákona o obcích kontrolní výbor kontroluje
a) plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce, je-li zřízena,
b) kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti,
c) plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.

O provedené kontrole výbor pořídí zápis, který obsahuje, co bylo kontrolováno, jaké nedostatky byly zjištěny a návrhy opatření směřující k odstranění nedostatků. Zápis podepisuje člen výboru, který provedl kontrolu, a zaměstnanec, jehož činnosti se kontrola týkala.

Výbor předloží zápis zastupitelstvu obce; k zápisu připojí vyjádření orgánu, popřípadě zaměstnanců, jejichž činnosti se kontrola týkala.

Plán práce kontrolního výboru obce:

Kontrolní výbor bude pravidelně kontrolovat plnění usnesení zastupitelstva a soulad práce Obecního úřadu s těmito usneseními. O každé kontrole pořídí zápis.