Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Popis úřadu

Popis úřadu

Obecní úřad

Eva Kovářová starostka

602 617 445
starosta@dolnizdar.cz

Ing. Jozef Krahulík místostarosta

723 717 245
ou@dolnizdar.cz

Jana Adamová účetní

608100 542
oud.zdar@tiscali.cz

Daniela Poštová knihovnice knihovna@dolnizdar.cz
Bc. Jiří Novák odpovědná osoba za místní občastník noviny@dolnizdar.cz
   

Úřední hodiny

úterý   lichý týden : 14:00 - 16:00 hod.

úterý  sudý týden : 16:00 - 18:00 hod.

Knihovna
úterý  16:00 - 18:00 hod. každý lichý týden

Zastupitelstvo obce

Eva Kovářová - starostka

602 617 445

Ing. Jozef Krahulík - místostarosta

723 717 245

Mgr. Blažková Jiřina

606 759 010

Bc. Novák Jiří

721 555 500

Vaněčková Irena

604 502 947
Petr Novák 724 065 554
Ing. Ladislav Hadrava 602 390 595

Finanční výbor

  • předseda: Bc. Novák Jiří
  • členové: Ing. Hadrava Ladislav, Novák Petr

Dle zákona o obcích provádí finanční výbor kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce a plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.

Finanční výbor bude pravidelně namátkově kontrolovat účetní doklady. Systematicky bude kontrolovat doklady od firem personálně či oborově spojených s vedením obecního úřadu. O každé kontrole pořídí zápis.

Kontrolní výbor

  • předseda: Mgr. Blažková Jiřina
  • členové: Novák Petr, Vaněčková Irena

Dle zákona o obcích kontrolní výbor kontroluje
a) plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce, je-li zřízena,
b) kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti,
c) plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.

O provedené kontrole výbor pořídí zápis, který obsahuje, co bylo kontrolováno, jaké nedostatky byly zjištěny a návrhy opatření směřující k odstranění nedostatků. Zápis podepisuje člen výboru, který provedl kontrolu, a zaměstnanec, jehož činnosti se kontrola týkala.

Výbor předloží zápis zastupitelstvu obce; k zápisu připojí vyjádření orgánu, popřípadě zaměstnanců, jejichž činnosti se kontrola týkala.

Plán práce kontrolního výboru obce:

Kontrolní výbor bude pravidelně kontrolovat plnění usnesení zastupitelstva a soulad práce Obecního úřadu s těmito usneseními. O každé kontrole pořídí zápis.