Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace > Povinně zveřejňované informace - původní

Povinně zveřejňované informace

Zveřejnění informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Svobodný přístup k informacím je upraven zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, který ukládá povinným subjektům vybrané informace zveřejnit i způsobem, který umožňuje dálkový přístup. Výčet těchto informací stanoví vyhláška č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup. Příslušné informace jsou dostupné v této sekci.

1. Úplný název povinného subjektu

2. Důvod a způsob založení povinného subjektu
    Obec Dolní Žďár má dlouholetou tradici. Vznik a způsob založení včetně její činnosti se
    řídí  zákonem  č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění následných úprav.

3. Organizační struktura

4. Kontaktní údaje

5. Případné platby lze poukázat na č.účtu 3000044015/7940

6. : 00512958

7. DPH: Obec není plátce DPH 

8. Dokumenty 
    Jsou zveřejněny na Úřední desce a v části Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

9. Příjem žádostí a dalších podání
      Příjem žádostí a dalších podání je možný osobně na obecním úřadě, prostřednictvím   datových  stránek ID: 26ub56h nebo zde prostřednictvím stránky Elektronická podatelna.

10. Formuláře
      Obecní úřad Dolní Žďár nabízí v úředních dnech a hodinách na podatelně formuláře.
      Další formuláře si můžete stáhnout z: formuláře ke stažení

11. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací
       Řešíme na obecním úřadě dle konkrétních okolností.
       www.ochranaobyvatel.cz

12. Předpisy
      Obecně závazné vyhlášky  jsou k nahlédnutí v úředních hodinách  na obecním úřadě
      a  v části Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva.

13. Licenční smlouvy
      Vzor návrhu licenční smlouvy
      Výhradní licence dosud nebylo nutné poskytovat.