Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

Obecně závazná vyhláška č.1/2012, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/2010 ze dne 14.12.2010, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj 01.02.2012
Obecně závazná vyhláška č.1/2011 - dodatek požární řád 14.09.2011

Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2019, o místním poplatku ze psů

01.01.2020

Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2019, o místním poplatku z pobytu

01.01.2020

Obecně závazná vyhláška obce Dolní Žďár č. 3/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

01.01.2020

Obecně závazná vyhláška obce Dolní Žďár č. 4/2019 o místním poplatku ze vstupného

01.01.2020

Obecně závazná vyhlaška o provozování VHP č.2/2010

01.01.2011

Obecně závazná vyhláška  č.1/2009 - dvousložková cena vody 01.06.2009
Obecně závazná vyhláška  č.1/2015 - nakládání s odpadem

01.04.2015

Obecně závazná vyhláška obce č.2/2008 - veřejný pořádek 01.12.2008
Obecně závazná vyhláška obce č.2/2007 - požární řád 01.01.2002
Obecně závazná vyhláška obce Dolní Žďár č.1/2018 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku

01.01.2018

Obecně závazná vyhláška obce 1/2016, o nočním klidu

12.11.2016

Obecně závazná vyhláška obce 2/2016, kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy

10.12.2016

Obecně závazná vyhláška obce 1/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy

01.04.2017

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/206 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon

Usnesení zastupitelstva 2018 - 2022

          Ustavující zasedání 2018

          Zápis číslo 1 z 31.10.2018

          Zápis číslo 2 z 20.11.2018

          Zápis číslo 3 z 11.12.2018

          Zápis číslo 4 z 22.01.2019

          Zápis číslo 5 z 21.02.2019

          Zápis číslo 6 z 23.04.2019 

          Zápis číslo 7 z 25.06.2019

          Zápis číslo 8 z 16.07.2019

          Zápis číslo 9 z 28.08.2019

          Zápis číslo 10 z 26.11.2019

 Archiv usnesení ZO 2010 - 2018