Aktuality


Zveřejněno 16. 4. 2024

11. zasedání Zastupitelstva obce

Proběhne: 23. 04. 2024 19:00

 Oznámení

23. dubna 2024 od 19:00 se koná v budově OÚ, Dolní Žďár 32
11. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Žďár      

Program: 

1) Určení ověřovatelů zápisu
2) Schválení programu
3) Kontrola zápisu z minulého zasedání
4) Komplexní pozemková úprava Horní Lhota
5) Digitální technická mapa Jihočeského kraje
6) Zpráva o uplatňování územního plánu
7) Zakázka malého rozsahu – PD sběrný dvůr
8) Sbírka kaple
9) Různé

ZPĚT NA AKTUALITY