Poplatky


Možnost úhrady místních poplatků

Převodem - číslo účtu: 5976960399/0800

Při úhradě převodem zadejte variabilní symbol, který vytvoříte takto: číslo domu (popř. pozemku).
Do zprávy pro příjemce jméno.

Výše místních poplatků:

poplatek za psa: 200,-Kč