POV 2022


 

 

Program obnovy venkova Jihočeského kraje 2022

 

Projekt „Nákup zametače k obecnímu traktoru“ obce Dolní Žďár byl realizován za finanční podpory Jihočeského kraje z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2022 částkou 74.000,- Kč.