Hasičský sbor


Sbor dobrovolných hasičů Dolní Žďár byl založen v roce 1936 a měl 38 členů, o 16 let později tj. v roce 1952 vznikl v naší obci tým žen.

V roce 2022 má sbor 29 dospělých a 34 dětských členů, celkem 63 členů. V roce 2012 byla znovuobnovena činnost žen.

Od roku 2014 se naši hasiči a hasičky pravidelně zúčastňují Jindřichohradecké hasičské ligy (JHHL) a sbírají perfektní úspěchy. Kromě toho pořádají brigády a podílejí se na různých akcích, jako je Recyklujte s hasiči nebo Ukliďme Česko.

Na jaře 2018 byli založeni mladí hasiči. Na jejich trénincích kromě trénování požárních útoků se učí základy topografie, uzlování nebo třeba střelbu ze vzduchovky či orientaci v terénu podle buzoly. Tyto dovednosti využívají ve hře Plamen, kde jsou velmi úspěšní.

Veškeré dění, které se týká našich hasičů, můžete sledovat na Facebooku nebo na Instagramu.

Bližší informace také ráda poskytne starostka SDH Silvie Vrbová na tel. čísle 603 768 994.