Aktuality


Zveřejněno 18. 6. 2024

12. zasedání Zastupitelstva obce

Proběhne: 25. 06. 2024 19:00

 Oznámení

25. června 2024 od 19:00 se koná v budově OÚ, Dolní Žďár 32
12. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Žďár      

Program: 

1) Určení ověřovatelů zápisu
2) Schválení programu
3) Kontrola zápisu z minulého zasedání
4) Závěrečný účet obce, zpráva o přezkumu hospodaření
5) Schválení účetní závěrky obce
6) Termínovaný vklad
7) Sběrný dvůr – studie
8) Různé

ZPĚT NA AKTUALITY